Werkstraf bij verkeersmisdrijf

Wat is een werkstraf  bij een verkeersmisdrijf?

Een werkstraf bij een verkeersmisdrijf is een veroordeling door de Politierechter of het gerechtshof tot het uitvoeren van kosteloze arbeid bij de openbare diensten van de Staat, de gemeenten, de provincies, de gemeenschappen of de gewesten. Ook bij verenigingen zonder winstoogmerk of bij stichtingen met een sociaal, wetenschappelijk of cultureel oogmerk kunnen mensen met een werkstraf tewerkgesteld worden.

Concreet zal betrokkene klusjes dienen op te knappen bij technische diensten, groendiensten, in bejaardentehuizen, natuurverenigingen en dit alles ten voordele van de Nederlandse Staat.
De rechter geeft in zijn vonnis of arrest aanwijzingen voor de invulling van deze sanctie. Het is gebruikelijk dat er een relatie bestaat tussen de gepleegde overtreding en de aard van de te verrichten werkstraf. De concrete invulling van de werkstraf wordt overgelaten aan justitie.

Wanneer de rechter een werkstraf oplegt moet betrokken overtreder hier uitdrukkelijk akkoord mee gaan.
De overtreder kan ook zelf aan de rechtbank verzoeken hem een werkstraf op te leggen.

Wanneer legt de rechter een werkstraf op ?

In principe kan de verkeersrechter voor alle verkeersovertredingen een werkstraf uitspreken. In de praktijk zien we dat politierechters enkel maar ingaan op een verzoek tot werkstraf wanneer er een redelijk verband is tussen de soort overtreding en de plaats waar de werkstraf zal uitgevoerd worden. Ook de aard van de kosteloze arbeid is heel bepalend.
Het is dus heel belangrijk dat uw verzoek tot oplegging van een werkstraf goed gemotiveerd is.
Wilt u de meeste kans op slagen bij de indiening tot een werkstraf raden wij u dan ook aan een ervaren advocaat te raadplegen.