Ontzegging rijbevoegdheid

Het recht om een motorrijtuig te besturen kan ontzegd worden. De rechter doet hier in beginsel uitspraak over. Mocht de rechter u een rijverbod opleggen dan betekent dit dat u geen enkel motorvoertuig mag besturen voor een bepaalde periode. Deze periode ligt tussen de 8 dagen en levenslang.

Er zijn twee soorten rijverboden:

  1. Het rijverbod dat wordt uitgesproken door de rechter.
  2. Het rijverbod dat geldt voor mensen die lichamelijk incapabel worden bewezen om een motorvoertuig te besturen. Een persoon waarbij een rijverbod is opgelegd, omdat hij/zij incapabel wordt verklaard om een motorvoertuig te besturen, kan na een periode van twee jaar een verzoek indienen voor de opheffing van het rijverbod indien aan zijn ongeschiktheid een einde is gekomen.

Sturen tijdens ontzegging rijbevoegdheid

Heeft u een rijverbod opgelegd gekregen en blijft u rijden, dan riskeert u een gevangenisstraf een boete van 370 euro.

Wat met mijn werk?

Het rijverbod kan ernstige problemen opleveren voor uw werk.

Bent u bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeur en u heeft een ernstige verkeersovertreding begaan die niet in twijfel kan worden gebracht, dan kan een langdurig rijverbod leiden tot het verlies van uw baan.

Bijstand van een advocaat gespecialiseerd in het verkeersrecht is dan ook gewenst.

Gelding rijverbod in het buitenland

Het rijverbod dat u is opgelegd door de rechter in Nederland is alleen van toepassing op Nederlands grondgebied.

Het verval van het recht tot sturen in Nederland houdt in principe in dat u geen rijverbod heeft buiten Nederland. Dit is omgekeerd hetzelfde. Als in het buitenland uw auto niet meer mag besturen, dan geldt dit rijverbod niet in Nederland.

Pas op, volgens de Nederlandse wetgeving dient iedere bestuurder van een motorvoertuig houder te zijn van een geldig rijbewijs en deze dient hij/zij ook bij zich te hebben.

Medisch en/of psychologisch onderzoek

Een medisch en psychologisch onderzoek is er om na te gaan of u lichamelijk en geestelijk capabel bent om een motorvoertuig te besturen.

Het is erop gericht om na te gaan of u lichamelijk en geestelijk geschikt bent om een motorvoertuig te besturen.

Het psychologisch herstelonderzoek duurt +/- 2 uur en bestaat uit drie delen:

  • een gesprek met de psycholoog;
  • het invullen van vragenlijsten;
  • het uitvoeren van computertesten.

Het medisch onderzoek duurt +/- 20 minuten. Naar aanleiding van een gesprek en een medisch onderzoek gaat de arts na of u capabel bent een motorvoertuig te besturen.

Na het onderzoek zal er een beslissing worden genomen.

 

Praktisch en/of theoretisch rijexamen

Deze proef houdt in dat u uw praktisch en/of theoretisch rijexamen opnieuw zal moeten afleggen.

Waar en wanneer dien ik deze herstelonderzoeken af te leggen?

Het parket zal u een lijst toe sturen van instellingen en examencentra waar u de proeven of de examens kunt afleggen.

Kostprijs

U dient de kosten van het onderzoek of examen zelf te dragen. U kunt de rechtbank wel verzoeken om dit bedrag in mindering te brengen op de eventuele geldboete die is opgelegd.