Hoger beroep

Niet akkoord met een vonnis

Wanneer u niet akkoord bent met de uitspraak van de politierechter, kan zijn vonnis aangevochten worden bij een hoger geplaatste rechtbank. Dit hoger geplaatst gerecht is, wat verkeerszaken betreft, het Gerechtshof van dat arrondissement. Het dossier wordt dan aan deze nieuwe rechtbank voorgelegd. Het Hof zal het dossier dan opnieuw onderzoeken. Het Hof kan dan 2 beslissingen nemen; akkoord gaan met de oorspronkelijke uitspraak of een andere uitspraak doen.

Termijn van 14 dagen

Is een hoger beroep instellen wel zinvol? Het Hof kan immers de oorspronkelijke uitspraak gewoon bevestigen.Hoe moet hoger beroep aangetekend worden? En binnen welke tijdspanne? Het antwoord op deze vragen, eist deskundigheid van specialisten ter zake. Wij raden u dan ook aan beroep te doen op een advocaat. De advocaten die met ons samenwerken kennen deze beroepsprocedures. Zij kunnen u adviseren of hoger beroep instellen wel zinvol is en weten hoe dit rechtsmiddel op tijd en via de juiste procedure moet ingesteld worden.

Na de uitspraak door de Politierechter hebt u als veroordeelde immers 14 dagen de tijd om beroep in te stellen tegen het tussengekomen vonnis op tegenspraak, waarbij de dag na de uitspraak als eerste dag geldt. Hoger beroep wordt ingesteld door een verklaring op de strafrechtelijke griffie. Dit is kosteloos.Uw advocaat kan hiervoor het nodige doen in uw naam.
Ook het parket kan hoger beroep aantekenen. Zij heeft hiervoor 14 dagen de tijd na het tussengekomen vonnis.

Hoger beroep kan enkel ingesteld worden tegen een vonnis op tegenspraak. Dit wil zeggen dat u als partij aanwezig was tijdens de procedure. Was u echter afwezig dan wordt uitspraak gedaan bij verstek waartegen verzet kan aangetekend worden.
Indien verzet en hoger beroep niet meer mogelijk zijn, kan enkel voorziening in cassatie nog ingesteld worden. In dit geval is de bijstand van een advocaat absoluut noodzakelijk. Raadpleeg onze specialisten voor advies.