Dagvaarding voor de Politierechter

Heeft u een dagvaarding voor de Politierechter ontvangen?

Bij lichtere verkeersovertredingen gaat de politie of het Openbaar Ministerie over tot het opleggen van een geldboete of een strafbeschikking. In dit geval moet u dus niet voor de Rechtbank te verschijnen maar worden de gevolgen van een verkeersovertreding minnelijk – dwz buiten de rechtbank om- afgehandeld.

Voor zwaardere verkeersinbreuken zal u echter een dagvaarding ontvangen voor de Politierechter.

U ontvangt dan via een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding waarin dag, uur en plaats (dit is het adres van het gerechtsgebouw en de kamer van de rechtbank) aangegeven is waar u moet verschijnen voor de Politierechter. In dit document vindt u ook de tenlaste gelegde feiten terug.

Moet ik mij nu laten vertegenwoordigen door een advocaat voor de Politierechter ?

De bijstand van een advocaat is in Nederland niet verplicht maar wanneer u een dagvaarding ontvangen hebt, achten wij het zeer raadzaam zo snel mogelijk een advocaat te raadplegen.
In het verkeersrecht zal een dagvaarding voor de Politierechter immers betekenen dat het over zware verkeersovertredingen gaat die toch advies en bijstand van een raadsman vragen.

Het kan immers zijn dat u de feiten betwist en een grondig en deskundig onderzoek van de omstandigheden van de verkeersinbreuk noodzakelijk is. Uw advocaat beschikt hiervoor over de nodige deskundigheid en know how om dergelijke onderzoeken te laten uitvoeren waardoor u meer kans hebt op een gunstige uitspraak.

Ook wanneer uw aansprakelijkheid niet betwist kan worden, weet uw advocaat welke verzachtende omstandigheden ingeroepen kunnen worden om de gevolgen van de verkeersovertreding te kunnen beperken.

Bovendien zal de advocaat dan in uw plaats op de zitting voor de Politierechter verschijnen wat dan weer een belangrijke tijdswinst met zich meebrengt. U hoeft zich immers niet naar de rechtbank te begeven.

Wanneer u zelf niet aanwezig kan zijn op de rechtbank is het trouwens uiterst belangrijk om zich door een advocaat op de zitting van de politierechtbank te laten vertegenwoordigen. Indien u niet verschijnt en niemand u vertegenwoordigt, dan wordt de rechtszaak immers in uw afwezigheid afgehandeld en volgt een uitspraak bij verstek. In bepaalde gevallen kan er dan verzet aangetekend worden.
Onze advocaten gespecialiseerd in het verkeersrecht hebben al vele jaren ervaring in deze materie en hebben dus een bijzondere kennis van het verkeersrecht. Zij staan u met raad en daad bij zowel in de voorbereiding van het dossier voor de rechtbank als uw vertegenwoordiging voor de rechtbank zelf.
Neem daarom vrijblijvend contact op met onze juridische informatiedesk. Wij brengen u dan de dag zelf nog in contact met één van onze gespecialiseerde advocaten.

Weet u trouwens ook dat in de meeste autopolissen een rechtsbijstandsverzekering ingesloten is ?

Concreet betekent dit dat deze verzekeringen meestal de kosten dragen van een advocaat bij rechtszaken voor de Politierechter.
U kan dus vrij een advocaat naar keuze aanstellen die zal vergoed worden door uw rechtsbijstandsverzekeraar.