Vraag en Antwoord

Wat te doen bij een onverzekerde tegenpartij?

Wat moet ik nu doen wanneer de tegenpartij niet verzekerd is en geen vermogen heeft? Kan ik dan geen schadevergoeding krijgen?

In dit geval komt het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds tussen. Bij een ongeval vergoedt de BA-autoverzekeraar van de aansprakelijke bestuurder normaal de schade van de slachtoffers. Dat is het basisprincipe. Daarom moet elk voertuig op de openbare weg een BA-autoverzekering afsluiten. Zo is een slachtoffer zeker van een vergoeding voor zijn materiële en lichamelijke schade. Lees hier wat u kan doen als de tegenpartij niet verzekerd is.

 

Wat kan ik doen bij een onterechte parkeerboete?

Wanneer u verkeerd geparkeerd hebt loopt u het risico daarvoor een boete of retributie te ontvangen. Een vervelend probleem waarbij u meestal geen andere keuze hebt dan betalen. Bij een onterechte boete kan het zinvol zijn de situatie te laten beoordelen door de politierechter. Lees hier welke boetes strafrechtelijk van aard zijn.

Kan ik een werkstraf krijgen wegens verkeersovertredingen?

Een werkstraf is een veroordeling door de politierechtbank of de correctionele rechter tot het uitvoeren van kosteloze arbeid bij de openbare diensten van de Staat, de gemeenten, de provincies, de gemeenschappen of de gewesten. Ook bij verenigingen zonder winstoogmerk of bij stichtingen met een sociaal, wetenschappelijk of cultureel oogmerk kunnen mensen met een werkstraf tewerkgesteld worden. Lees meer over werkstraffen bij verkeersmisdrijven.

Kan de politierechter mij een rijverbod opleggen?

Het recht tot sturen of rijverbod kan worden vervallen. De rechter doet hier in beginsel uitspraak over. Mocht de rechter u een rijverbod opleggen dan betekent dit dat u geen enkel motorvoertuig mag besturen voor een bepaalde periode. Deze periode ligt tussen de 8 dagen en levenslang.
Lees meer over de verschillende rijverboden en uw opties om dit aan te vechten.

Ik heb een dagvaarding voor de politierechtbank ontvangen, wat nu?

Dagvaarding voor de Politierechtbank – bent u gedagvaard voor de politierechtbank ?

Bij lichtere verkeersovertredingen gaat de politie of het parket over tot een onmiddellijke inning of een minnelijke schikking. In dit geval moet u dus niet voor de rechtbank te verschijnen maar worden de gevolgen van een verkeersovertreding minnelijk – dwz buiten de rechtbank om- afgehandeld.

Voor zwaardere verkeersinbreuken zal u echter gedagvaard worden voor de politierechtbank.

U ontvangt dan via een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding waarin dag, uur en plaats (dit is het adres van het gerechtsgebouw en de kamer van de rechtbank) aangegeven is waar u moet verschijnen voor de politierechtbank. In dit document vindt u ook de tenlaste gelegde feiten terug.

Lees meer over vertegenwoordiging door een advocaat voor de politierechtbank

 

Kan ik in hoger beroep?

Wanneer u niet akkoord bent met de uitspraak van de politierechter, kan zijn vonnis aangevochten worden bij een hoger geplaatste rechtbank. Dit hoger geplaatst gerecht is, wat verkeerszaken betreft, de correctionele rechtbank. Het dossier wordt dan aan deze nieuwe rechtbank voorgelegd. De correctionele rechtbank zal het dossier dan opnieuw onderzoeken. Deze rechtbank kan dan 2 beslissingen nemen : ofwel akkoord gaan met de oorspronkelijke uitspraak ofwel het vonnis hervormen en dus een andere uitspraak doen. Lees meer over de mogelijkheden om in hoger beroep te gaan.