Kan ik een werkstraf krijgen wegens verkeersovertredingen?

Een werkstraf is een veroordeling door de politierechtbank of de correctionele rechter tot het uitvoeren van kosteloze arbeid bij de openbare diensten van de Staat, de gemeenten, de provincies, de gemeenschappen of de gewesten. Ook bij verenigingen zonder winstoogmerk of bij stichtingen met een sociaal, wetenschappelijk of cultureel oogmerk kunnen mensen met een werkstraf tewerkgesteld worden. Lees meer over werkstraffen bij verkeersmisdrijven.