Kan ik in hoger beroep?

Wanneer u niet akkoord bent met de uitspraak van de politierechter, kan zijn vonnis aangevochten worden bij een hoger geplaatste rechtbank. Dit hoger geplaatst gerecht is, wat verkeerszaken betreft, de correctionele rechtbank. Het dossier wordt dan aan deze nieuwe rechtbank voorgelegd. De correctionele rechtbank zal het dossier dan opnieuw onderzoeken. Deze rechtbank kan dan 2 beslissingen nemen : ofwel akkoord gaan met de oorspronkelijke uitspraak ofwel het vonnis hervormen en dus een andere uitspraak doen. Lees meer over de mogelijkheden om in hoger beroep te gaan.