Ik heb een dagvaarding voor de politierechtbank ontvangen, wat nu?

Dagvaarding voor de Politierechtbank – bent u gedagvaard voor de politierechtbank ?

Bij lichtere verkeersovertredingen gaat de politie of het parket over tot een onmiddellijke inning of een minnelijke schikking. In dit geval moet u dus niet voor de rechtbank te verschijnen maar worden de gevolgen van een verkeersovertreding minnelijk – dwz buiten de rechtbank om- afgehandeld.

Voor zwaardere verkeersinbreuken zal u echter gedagvaard worden voor de politierechtbank.

U ontvangt dan via een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding waarin dag, uur en plaats (dit is het adres van het gerechtsgebouw en de kamer van de rechtbank) aangegeven is waar u moet verschijnen voor de politierechtbank. In dit document vindt u ook de tenlaste gelegde feiten terug.

Lees meer over vertegenwoordiging door een advocaat voor de politierechtbank