mr. Sjanneke de Crom

Sjanneke de Crom studeerde in 2014 met een 8 strafrechtelijk af aan de Universiteit van Maastricht op het onderwerp ‘De bevoegdheden van de raadsman bij het politieverhoor’. Tijdens haar Master Strafrecht is zij vrijwillig werkzaam geweest als ondersteunend onderzoeker van de vakgroep Strafrecht en Criminologie. In het kader van deze functie heeft zij een relevante bijdrage geleverd aan het rapport ‘Rechtsbijstand en de waarde van het verhoor’, een onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Voor een volledige versie van dit rapport, zie Rechtsbijstand en de waarde van het verhoor.

Gedurende het laatste jaar van haar studie Rechtsgeleerdheid, vervulde zij eind 2013 een student-stage bij Weening Strafrechtadvocaten. Nog tijdens haar studie kreeg zij aansluitend aan deze student-stage een baan aangeboden als juridisch medewerker. In februari 2015 werd mw. mr. de Crom be√ędigd als advocaat-stagiaire.