Mr. drs. M.J.N. Vermeij

M.J.N. (Max) Vermeij is in 1999 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden in de specialisatierichting “Fiscale advocatuur”. Zijn praktijk bestaat voor een belangrijk deel uit strafzaken waarin de verdachte zich moet verantwoorden voor “fraude”: overtreding van de fiscale wetgeving, bijzondere wetgeving zoals opgenomen in de Wet economische delicten (WED), en/of de “klassieke” bepalingen uit het Wetboek van strafrecht zoals oplichting, verduistering, corruptie, valsheid in geschrift, en faillissementsfraude. Daarnaast staat hij verdachten bij in ontnemingszaken, in discriminatie- en (groeps)beledigingszaken, in de (overige) commune strafpraktijk, en in Rijksrecherchezaken (geweldsaanwending door politiefunctionarissen). Op aanpalende rechtsgebieden (bestuursrecht en civiel recht) kan mr. Vermeij u bijstaan in disciplinaire onderzoeken (politiefunctionarissen), bij het vragen van een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld bij beperking van het demonstratierecht) of in kort geding (bijvoorbeeld bij complicaties rondom de tenuitvoerlegging van straffen).

 

Jaar be√ędiging: 1999