mr. Astrid van Vulpen

Bent u op zoek naar een strafrechtspecialist? Mr. van Vulpen is sinds 2019 advocaat en is werkzaam bij Cleerdin & Hamer in Almere, alwaar zij een strafrechtelijke praktijk voert. Mr. van Vulpen verleent bijstand in velerlei soorten strafzaken, zowel bij de politierechter alsook meer omvangrijke zaken die bij de meervoudige strafkamer dienen. Zij kan u bijstand verlenen in onder meer gewelds-, drugs-, zeden- en vermogenszaken. Mr. van Vulpen behandelt eveneens verkeersstrafzaken. Zij kan u onder meer helpen bij het indienen van een klaagschrift indien uw rijbewijs is ingevorderd. Daarnaast staat mr. van Vulpen gedetineerden bij bij de behandeling van hun klachten over het handelen binnen de penitentiaire inrichting.