mr. Jaap van Rooijen

Mr Van Rooijen heeft zich zowel tijdens als na zijn studie gespecialiseerd in het strafrecht. Na zijn studie is hij direct advocaat geworden en heeft hij zich de strafrechtpraktijk volledig eigen gemaakt. Hij heeft ervaring in alle facetten van het strafrecht, waarbij hij zich voor iedere zaak met grote passie en toewijding inzet. Iedere cliënt verdient de beste verdediging is zijn motto, waarbij hij geen uitzondering maakt in de aard van de zaak. Hij heeft een ruime ervaring in zowel reguliere als complexe strafzaken, zoals (zware) geweldsdelicten, diefstal, drugsdelicten, georganiseerde misdaad, etc. Daarnaast heeft hij jaren ervaring in het jeugdstrafrecht, waardoor ook deze zaken tot zijn specialisatie behoren.

Neem contact op met mr. Jaap van Rooijen

Mail uw vraag en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op. Graag uw vraag zo specifiek en compleet mogelijk omschrijven. Deze wordt uiteraard geheel vertrouwelijk behandeld.

Voorkom een rijverbod!