mr. Brahm 300x300
mr. J-A.J. Brahm

Mevrouw Brahm staat clienten bij die worden verdacht van overtreding van de Wegenverkeerswet. Of dat nu het rijden onder invloed, het doorrijden na een ongeval dan wel het veroorzaken van een ongeval betreft. Ze staat voorts clienten bij, van wie het rijbewijs is ingevorderd en ingehouden door het Openbaar Ministerie.  In procedures bij het CBR, waarbij het rijbewijs dreigt te worden ongeldig verklaard of daadwerkelijk ongeldig is verklaard, adviseert zijn clienten voordat zij het gesprek met de CBR-psychiater aangaan.

In mr. Brahm vindt u een zeer bedreven advocaat, die het maximale voor haar client eruit tracht te halen. Dat kan vrijspraak zijn, maar ook stafvermindering.

Neem contact op met mr. J-A.J. Brahm

Mail uw vraag en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op. Graag uw vraag zo specifiek en compleet mogelijk omschrijven. Deze wordt uiteraard geheel vertrouwelijk behandeld.

Voorkom een rijverbod!
LS Verkeersrecht Advocaten © 2017 | LS Verkeersrecht Advocaten is onderdeel van LS Strafrechtadvocaten.